در یک روز کاری هر کارشناس فروش متناسب با برنامه ای که دارد و متناسب با حجم کاری که دارد مشغول به انجام فعالیت های مختلف می شود. در این مطلب می خواهیم به فعالیت های روزمره ای بپردازیم که اگر با کمک نرم افزار CRM صورت گیرد مستقیما می توانند عملکرد و مقدار فروش شما را افزایش دهند.

1- جايگاه فعلي خود نسبت به هدف گزاري که داريد را چک کنيد.

هر کارشناس در يک بازه زماني، با توجه به شرايط مختلف مقدار فروش مشخصي را هدف گزاري کرده است. اگر به صورت روزانه جايگاه خود نسبت به هدف گزاري که داشتيد را بررسي کنيد، به شما نشان مي دهد که در کجاي مسير قرار داريد و فرصت هاي فروش شما در چه وضعيتي قرار دارند. در نرم افزار crm  مي توانيد target هاي فروش خود را مشخص کنيد و همچنين از آن گزارش بگيريد

2- تلاشي براي به آتش کشيدن اقيانوس نداشته باشيد.

روي موضوعاتي تمرکز کنيد و وقت بگذاريد که بيشترين تاثير در دستيابي به اهدافتان را خواهند داشت. شما کارهاي ممکن بسياري را مي توانيد انجام دهيد که کاملا شما را مشغول مي کنند اما در نهايت براي شما آورده اي ندارند. در نتيجه در الويت بندي انجام کارها، زمان خود را براي مسائلي که بيشترين بازدهي را دارند، صرف کنيد. در نرم افزار crm تمامي مسائل بر اساس ميزان اهميت الويت بندي شوند و پيگيري هاي لازم بر اساس اهميت انجام شود.

3- روي با ارزش ترين مشتريان خود تمرکز کنيد.

اصل پالتو در فروش نيز پاسخگو مي باشد. تعداد کمي از مشتريان شما، بيشترين سود دهي را براي شما دارند و پتانسيل بالايي براي فروش دارند. روي اين مشتريان تمرکز کنيد و آن ها را پرورش دهيد. در نرم افزار crm مي توانيد مشتريان را برا اساس پتانسيلشان گريد بندي کنيد و بر اساس پتانسيل بر روي آنها تمرکز کنيد.

4- زماني را براي تعمق بخشيدن به رابطه خود با مشتريان اختصاص دهيد.

شما بايد در هر روز کاري يک تعادل زماني بين « مشتريان بالقوه » که براي شما در حال حاضر سودآوري دارند و « مشتريان بالفعل » که در آينده مجددا براي شما سودآوري دارند، برقرار کنيد. در نرم افزار crm  با توجه به گروه بندي مشتريان پيگيري و ريمايندر هاي لازم انجام مي شود و با استفاده از smart contact مي توان ارتباط موثر با مشتريان بالقوه و بالفعل برقرار کرد

5- مطالب جديد بياموزيد.

يادگيري مطالب جديد در حوزه کاري خود به صورت روزانه به شما کمک مي کند تا در بحث فروش سهم بيشتري از بازار داشته باشيد و تجربه هاي جديدي را کسب کنيد و در موفقيت شما تاثيرگذار مي باشد. در نرم افزار crm مديريت دانش را مي توان انجام دهيد تا هر لحظه به مطالب جديد دسترسي داشته باشين و آنها را با يکديگر به اشتراک بگذاريد

6- زماني را به کارهاي غير منتظره اختصاص دهيد.

کل روز خود را برنامه ريزي نکنيد. باتوجه به اينکه کل اتفاقات روز قابل پيش بيني نيست و شما در طول روز با اتفاقات روزمره اي روبرو هستيد، در روز کاري خود زماني را براي رسيدگي به اتفاقات غير قابل پيش بيني اختصاص دهيد.

7- تماس هاي بازاريابي بگيريد.

براي بازاريابي با مشتريان بالقوه در حوزه هاي مختلف تماس بگيريد و آن ها را از بازخورد محصولات خود با خبر سازيد و از تجربه مشتريان به آن ها بگوييد. بعد از مدتي شما ليستي از سرنخ هاي نزديک به فروش خواهيد داشت.  در نرم افزار crm ايده ال مديريت تمامي سرنخ ها را مي توانيد داشته باشد تا تبديل به فرصت تجاري و فروش شود.

8- راز هاي مشتريان خود را کشف کنيد.

آنچه در فضاي رقابتي باعث موفقيت شما در فروش مي شود شناخت درست نياز هاي مشتري مي باشد. اگر شما بتوانيد با شناخت خوب نسبت به محصولتان، نياز هايي از مشتري را کشف کنيد، به راحتي از رقباي خود جلو مي زنيد. در نرم افزار crm تمامي نياز ها و موارد مورد انتظار مشتريان در پرونده شان ثبت مي شود تا با توجه به نياز هاي آنها راه حل هاي جامع براي رفع آنها ارائه شود تا از رقبايتان پيشي بگيريد.