مهیار ریحانی مهندس نرم افزار و معمار سیستم در حوزه نرم افزارهای سازمانی ست . سابقه 7 سال کار برروی Framework اختصاصی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برروی بستر ابری ( Cloud ) را دارد . او شخصیت بسیار آرام و ساکتی دارد و بصورت خستگی ناپذیری روزانه ساعت ها زمان را صرف پیاده سازی و تست الگوریتم های پیچیده نرم افزاری می کند .